۸/۰۸/۱۳۹۰

چه باید کرد؟ - روش‌های به کار رفته در سایر کشورها – بخش دوم


(بخش نخست را از اینجا+ بخوانید)


- روش‌های عدم همكاری اجتماعی

طرد افراد و انزوای افراد و شخصیت‌ها
55- تحریم اجتماعی عمومی
56- تحریم اجتماعی گزینشی
57- طرد و تکفیر شخصیت‌ها
58- تحریم


عدم همكاری با روندهای اجتماعی، رسوم و نهادها
59- تعلیق فعالیت های اجتماعی و ورزشی
60- تحریم امور اجتماعی
61- اعتصاب‌ها دانشجویی
62- نافرمانی اجتماعی
63- كناره‌گیری از موسسات اجتماعی

كناره‌گیری از نظام اجتماعی
64- در خانه ماندن
65- عدم همكاری شخصی بطور کلی
66- گریز از کار كارگران
67- تحصن
68- مخفی شدن دسته جعمی
69- مهاجرت اعتراضی (هجرت)

پی‌نوشت:

مجموعه یادداشت «چه باید کرد»؟ را «شهروند سبز» بر پایه آموزه‌های کتاب «از دیکتاتوری تا دموکراسی» تهیه کرده است. (عبارات داخل گیومه نقل‌ قول‌های مستقیم از متن کتاب هستند) شما نیز می‌توانید علاوه بر ارسال یادداشت‌های پراکنده، ستون ثابت خود را در «مجمع دیوانگان» تعریف و راه‌اندازی کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر