۷/۱۵/۱۳۹۰

به جیب ما و به کام اسراییل

یک عده هستند در این مملکت که راه می‌افتند در خیابان‌ها تا هر کجا نشان پیروزی دیدند به ستاره داوود تبدیلش کنند. این‌ها اصرار دارند که نشان دهند میلیون‌ها هوادار جنبش سبز همگی یا شیفتگان اسراییل هستند و یا فریب خوردگان آن. این‌ها اصرار دارند که نشان دهند اسراییل آن‌قدر در ایران نفوذ دارد که وقتی طرفداران به خیابان پا می‌گذارند کشور به حالت حکومت نظامی فرو می‌رود. این‌ها اصرار دارند که نشان دهند اسراییل آنچنان طرفداران پاک باخته‌ای در ایران دارد که حاضر هستند با قبول هزار خطر در کوچه پس کوچه‌های شهر برایش شعارنویسی کنند. این‌ها می‌گویند اسراییل آنقدر قدرت و نفوذ در ایران داشته است که نخست وزیر سابق و رییس مجلس پیشین و ده‌ها وزیر و وکیل و سفیر حکومتی هم به شیفته هوادارانش پیوسته‌اند. این‌ها همان‌ها هستند که ادعای دشمنی با اسراییل‌شان گوش فلک را کر کرده، اما به راستی چه کسی به ‌اندازه آنان برای به تصویر کشیدن قدرت و نفوذ اسراییل در خیابان‌های شهر سنگ تمام گذاشته است؟