۱۲/۱۶/۱۳۹۰

جشنواره دیوانگان - 12: «لک لک»


دشت سوسن / ایذه / فارس
عکاس: «احسان»

پی‌نوشت:
شما هم با ارسال یادداشتی در هر یک از زمینه‌های مربوط به هنر، در جشنواره هنر «مجمع دیوانگان» شرکت کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر