۷/۰۸/۱۳۸۹

چهار راه ولیعصر

این همه سال از چهار راه ولیعصر گذشتیم و در برابر دکه روزنامه فروشی اش تیترها را مرور کردیم، یک بار به ذهنمان نرسید نگاهی هم به پشت دکه بیندازیم! از زمانی که من به یاد دارم این دکه همین جا بوده است پس نمی توانم قضاوت کنم که اول دکه را ساخته اند و بعد باجه های تلفن را به آن چسبانده اند یا اول باجه ها را گذاشته اند و بعد دکه را جلویشان علم کرده اند!

(تصویر بزرگ را از اینجا ببینید)

(تصویر بزرگ را از اینجا ببینید)

(تصویر بزرگ را از اینجا ببینید)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر