۶/۱۶/۱۳۸۹

اسناد کودتا – 1

«اسناد کودتا» را به عنوان نامی برای یک سری یادداشت برگزیده ام که به مرور اسناد و شواهد وقوع تقلب در انتخابات ریاست جمهوری دهم اختصاص دارند. این مجموعه، برگزیده ای است از گزارش 370 صفحه ای «دیده بان سبز انتخابات» (فایل Word را از اینجا دریافت کنید). اولین یادداشت در این زمینه را به علت انتخاب نامگذاری «کودتا» اختصاص می دهم که برگرفته از همین گزارش است و در یادداشت های آینده به مرور موارد دیگر خواهم پرداخت:

دانشنامه بریتانیکا در باره تخلف در یک سیستم رأی‌گیری می نویسد: «... در انتخاباتهای سراسری تقلب انتخاباتی موفقیت آمیز، شبیه یک کودتا یا تباهی مردمسالاری است. در انتخابات شانه به شانه با حجم اندکی تقلب میتوان نتیجه نهایی را تغییر داد. تقلب انتخاباتی حتی اگر نتیجه دلخواه متقلبان حاصل نگردد، باز هم در صورت جریمه نشدن متخلفین تأثیر مخربی بر جای مینهد چرا که از اعتماد رأی دهندگان به دمکراسی میکاهد. حتی احتمال وقوع تقلب تأثیر مخربی دارد چرا که مردم را به نتیجه انتخابات مشکوک میکند و این میتواند نابودی دمکراسی و پایهگذاری دیکتاتوری را رقم بزند...»


پی نوشت:

از دوستانی که لینک این متن را برایم ارسال کردند، به ویژه «دوربین کوچولو»ی عزیز ممنونم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر