۶/۱۸/۱۳۸۹

درسی از شیخ کردستان

در برنامه این هفته «به عبارت دیگر» از تلویزیون فارسی بی.بی.سی، گفت و گویی به نمایش گذاشته شد با «شیخ عزالدین حسینی». قضاوت در مورد فعالیت های شیح عزالدین و به صورت کلی تر، مبارزات احزاب و چهره های کرد در آغاز انقلاب با یک برنامه و مصاحبه امکان پذیر نیست، با این حال گمان می کنم شیخ عزالدین در جریان این گفت و گو درس زیبایی به تمامی مبارزان و آزادی خواهان مذهبی داد. وی در بخشی از گفت و گو و در پاسخ به این پرسش که چگونه با کمونیست ها و دیگر گروه هایی که به وجود خدا اعتقادی نداشتند همکاری می کرده است به خاطره ای اشاره کرد و گفت: «در یک راهپیمایی گروهی از حاضران پرچم سبز با خود آورده بودند که نشانه ای از دین اسلام است. من به آنها گفتم برادران، ما در مسجد مسلمان هستیم، اما اینجا تنها برای خلق کرد و ملت کرد گرد هم آمده ایم و مبارزه می کنیم. لطفا پرچم را به مسجد بازگردانید».

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر