۱۲/۲۲/۱۳۸۹

چه می‌خواستیم؟ - برنامه تحول در آموزش عالی

الف) نأکید بر استقلال دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها از مدیریت دولتی با حفظ مسوولیت و پاسخ‌گویی آن‌ها در قبال جامعه

ب) توسعۀ کیفی آموزش عالی، پژوهش و فناوری از طریق:
1- طرح آموزش عالی برای همه با گسترش روش‌های نوین بصورت تمام وقت و نیمه وقت
2- توجه به کیفیت آموزش و ارتقای شاخص‌های کیفی بر اساس معیارهای بین المللی
3- تأمین زیرساخت‌های مناسب پژوهشی و فناوری در کشور
4- تحقق سهم پژوهش از درآمد ناخالص ملی بر اساس برنامۀ چهارم

ج) مشارکت مؤثر دانشگاهیان در روند تصمیم گیری‌های دانشگاه و انتصاب رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها

د) ارتقای شأن دانشگاهیان و بهره‌گیری از اندیشه و تجربۀ آنان در تصمیم گیری‌های کشور

ه) برطرف ساختن فضای امنیتی از محیط دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها:
1- رفع حصار امنیتی از محیط‌های آموزش و پژوهش عالی و فراهم نمودن زمینۀ رشد اندیشۀ نقادانه و پرسش‌گرانه
2- رفع اقداماتی نظیر ستاره‌دار کردن دانشجویان و محدودیت‌های غیرقانونی و سلیقه‌ای اساتید
3- اصلاحات بنیادین در قانون‌مند ساختن نحوه ورود و گزینش دانشجویان و اساتید به دانشگاه‌ها

و) ایجاد آرامش فکری و روانی میان دانشجوبان
1- ایجاد امنیت برای فعالیت تشکل‌های دانشجویی در دانشگاه‌ها
2- تقویت صندوق رفاه دانشجویان برای پوشش کامل شهریه در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی و رفع دغدغۀ سنگین خانواده‌ها
3- حمابت رفاهی و مالی ویژه از دانشجویان تحصیلات تکمیلی و متأهل
4- بهبود امکانات رفاهی برای دانشجویان

ز) تسهیل مشارکت بخش غیردولتی در آموزش عالی در قالب اصل 44 قانون اساسی

ح) برقراری پیوند میان آموزش و پژوهش عالی و بخش صنعت و فناوری

ط) برقراری ارتباط منطقی میان فارغ التحصیلی و بازار کار

پی‌نوشت:
برای پی گیری مجموعه یادداشت هایی که به بررسی و تشریح «برنامه دولت امید» می پردازند به بخش «چه می خواستیم؟» مراجعه کنید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر