۱/۱۰/۱۳۹۰

او یک مرد انقلابی است


عادت کرده‌ایم به سوگواری. می‌خواهد خبر شهادت همراهی به ضرب گلوله دژخیم باشد، یا جان باختن همراه دیگری در بند و اسارت. حالا هم که سوگوار شدن میر در بند. من می‌دانم که او یک مرد انقلابی است. برای ایستادن آمده، کمر خم نخواهد کرد. هیچ کدام نباید کمر خم کنیم. برای به زانو درآمدن خیلی زود است.

۱ نظر: