۱۰/۱۲/۱۳۸۹

فال قهوه

سفر داری. راه دور. تنها می‌ری. یک پیشنهاد بهت می‌شه. پیشنهاد کاری. برات خوبه. قبول کن. فکری هستی. سر دوراهی گیر کردی. کمک می‌خوای ولی کسی نمی‌تونه کمکت کنه. خودت باید تصمیم بگیری. برات خوب می‌شه. نترس. فکر می‌کنی یک چیزی رو داری از دست می‌دی. انگار بخشی از وجودته. فکر می‌کنی داری آرزوهات رو زیر پا می‌ذاری. همه چیز رو نمی‌شه با هم بخوای. از این شاخه به اون شاخه می‌پری. گیج می‌شی. دلهره داری. ذهنت آشوبه. اضطراب داری ولی نمی‌خوای قبول کنی. باید تصمیمت رو بگیری. یکی رو انتخاب کنی و بری جلو. درس‌ت رو ادامه می‌دی. خارج می‌ری. از خونواده دور می‌شی. دوری افتاده برات. موفقیت داری. ثروت داری. خوب پول جمع می‌کنی. ثروت داری ولی راضی نمی‌شی. یک نفر بهت فکر می‌کنه. دوستت داره. تو ردش کردی ولی هنوز به تو فکر می‌کنه. اگه قبولش کنی...! آخ اگه قبول کنی! وای اگه قبول کنی...

داستان‌های 150 کلمه‌ای پیشین:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر