۱۰/۱۵/۱۳۸۹

این یادداشت را با حوصله بخوانید

«... هنوز خشم وخروش و نفرين «طالبان شيعی» تمام نشده که حمله به خاتمی و برنامه او زير کلمات آتشين و توفانی شکل می گيرد و از جانب صداهائی در اوپوزيسيون خارج از کشور. مثل هميشه تاريخ «بيماری چپ روی بچگانه*» دو لبه قيچی را کنار هم قرار می دهد و مخالف انقلابی در کنار سرکوبگر می ايستد. و تاريخ خواهد گفت تند روهائی که سرکوب جنبش اصلاحات را تسريع کردند، د راين لحظه تاريخی باز هم موفق خواهند شد که "بوی رهبری" را برای غلبه بر" عطر خاتمی" رنگ تندانقلابی بزنند يا نه. و بيرون از لحظه و در افق فردا اين شميم بهاراست که بر همه بوهای نامطبوع غلبه خواهد کرد و به ايران عطر آزادی خواهد زد».

متن کامل یادداشت «هوشنگ اسدی» بزرگوار را از «گویا نیوز» بخوانید.

پی نوشت:
* گمان می کنم «بیماری کودکانه چپ روی» ترجمه درست تری باشد.

۲ نظر:

  1. ناشناس۱۵/۱۰/۸۹

    آرمان جان همون بيماری چپ روی کودکانه درسته.

    پاسخحذف
  2. ناشناس۱۵/۱۰/۸۹

    چپ روی کودکانه داريم ولي کودکانه چپ روي نه

    پاسخحذف