۸/۰۳/۱۳۸۹

ما هنوز آزادیم

دوماه نامه «چشم انداز ایران» در آخرین شماره خود مطلبی منتشر کرده است با عنوان «مقاومت، خود آزادی است نه برای آزادی». مطلب مربوط به متن یکی از نامه های مارتین لوتر کینگ است. فارغ از اینکه اصل انگلیسی این عنوان چه بوده است گمان می کنم ترجمه روان ترش اینگونه باشد: «مقاومت، خود آزادی است، نه راه رسیدن به آن». هرقدر بیشتر به این تیتر نگاه می کنم بیشتر به زیبایی سخن جناب لوترکینگ پی می برم. بعد به یاد می آورم روزهای پس از کودتا را، روزهایی را که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار بودند تا ما را به سکوت کشانده و به کنج خانه هایمان بفرستند. از دستگاه عریض و طویل تبلیغاتی گرفته تا ماشین سرکوب و بی دادگاه هایی که بند و زنجیر برایمان تدارک می دیدند همه می کوشیدند تا آزادی ما را به بند بکشند، اما ما به پا خواستیم، دست های همدیگر را گرفتیم، بندها را دریدیم، در برابر هرآنچه می خواست اراده هایمان را به زنجیر بکشد مقاومت کردیم و با تمام وجود طعم آزادی را چشیدیم. 18 ماه از آن روزهای سخت گذشته است؛ ما هنوز مقاومت می کنیم پس هنوز آزادیم.

پی نوشت:
یک نکته جالب در مورد «چشم انداز ایران» این است که این مجله همچنان به صورت قانونی به فعالیت های خودش ادامه می دهد و می توان آن را از هر روزنامه فروشی در سطح شهر خرید، اما سایت اینترنتی اش را فیلتر کرده اند!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر