۵/۱۶/۱۳۸۹

به یاد فریدون

«خاک بر سر اون ملتی بکنند که در تمام این سالها نفهمیدند که یک فرقیست بین جانی و عالم ... حتا دنبال جانی رفتن نماز خون شدند ریش گذاشتند برای اینکه ۱۰۰ تومن پول بگیرند، جهان میگذره با ۱۰۰ تومن و بی ۱۰۰ تومن برای من ۱۰ سال دیگه بیشتر زنده نیستم ولی خیلی بده که آدم فاحشه ی مغزی باشه».

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر