۵/۱۱/۱۳۸۹

مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز

«آقای لاریجانی در جایی می گوید از پنج کانال با آمریکا تماس گرفته می شود و بنده بعنوان رییس هییت وزیران از این کانالها اطلاعی ندارم». (از استعفانامه مهندس موسوی در سال 67)


زمانی که صدای مرگ بر آمریکایشان گوش جهان را کر کرده بود و برای مردم سرود «آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو» پخش می کردند، دست کم به تعبیر جناب لاریجانی از پنج کانال با آنها تماس می گرفتند. به نظر می رسد مشکل تماس گرفتن و ارتباط داشتن و مذاکره کردن و بده و بستان نبوده و نیست. مسئله این است که همه این وقایع باید در نهان و به دور از چشم نامحرمان صورت بگیرد. نامحرمانی که از نگاه این حاکمیت نه تنها دولت و نخست وزیر کشور، که اتفاقا کل «مردم» کشور را شامل می شود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر