۶/۰۷/۱۳۸۹

هدفمندی یارانه ها

رفیق می پرسد: «توی این یکی دو سال چیزی رو سراغ داری که قیمتش یک شیشم شده باشه؟»

اگر قیافه اش اینقدر جدی نبود باور می کردم که شوخی می کند. در برابر سکوت من خودش جواب می دهد: «شیشه* سوتی سیزده هزار تومن بوده شده سوتی دوهزار تومن!»

نگاه های متعجب و درمانده مان به هم گره خورده است. تنها به ذهنم می رسد که حاکمیت می داند یارانه ها را به چه سمتی هدفمند کند.


پانویس:

* یک نوع ماده مخدر( از اینجا بخوانید) که گویا واحد وزن و خریدش همان «سوت» است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر