۵/۱۹/۱۳۸۹

برای دانایان غیب

مشایی گفته بود که «باید مکتب ایرانی را به جای مکتب اسلامی معرفی کنیم». مصلاح یزدی واکنش نشان داده است که «افرادی که بی شرمانه مکتب ایران را به جای مکتب اسلام معرفی می کنند، خودی نبوده بلکه غیر خودی اند؛ ما با کسی عقد اخوت نبسته ایم و از کسی حمایت می کنیم که حامی اسلام و تابع رهبری باشد».


گمان می کنم چنین واکنشی باید مورد توجه گروهی قرار گیرد که اصرار دارند با بصیرت نهانی خود، از اسراری آگاه شده اند که سیدعلی خامنه و تمامی دستگاه اطلاعاتی و امنیتی اش از آن بی خبرند. گروهی که در خیال بافی های سحر آمیز خود برای مصباح قدرتی مخوف و پنهانی قایل شده اند و آن را سرسلسله باندی می دانند که امثال احمدی نژاد و مشایی کارگزارش هستند و قصد نهاییش برکناری رهبر است. اینان تصور می کنند که در جام جهان نمای خود رد پا و سرانجام دسیسه ای را یافته اند که از چشم حاکم به دور مانده است. نمی دانم چرا در این کشور هنوز هم دانش به مدد تلاش و جست و جو و تحقیق و مطالعه انتقال نمی یابد، بلکه برخی به ذات از آن برخوردارند و دیگران بی بصیرت و ساده باور به دنیا می آیند.

۱ نظر: