۶/۰۸/۱۳۸۹

خسته نشو رفیق

«... آزادی و عدالت و به دنبال آن امنیت و رهایی از ترس به یک ملت هدیه نمی شود، بلکه یک ملت بیدار آن را با قدرت صبر و استقامت به دست می آورد...»

میرحسین موسوی در جمع رزمندگان دفاع مقدس

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر