۹/۲۱/۱۳۸۸

افسوس

ای وای بر مملکتی که پاره شدن عکس یک مرده در آن جنجال برانگیزتر از شکافته شدن سینه جوانانش باشد.


پی نوشت: جناب محسن رضایی هم بعد از چند ماه مجددا نشان دادند هنوز زبان به دهان دارند؛ ایشان اگر اینقدر درایت در ایده پردازی های نوین دارند، کاش فردای شنبه خونین پیشنهاد می کردند تمام آنان که مخالف کشته شدن جوانان وطن در خیابان هستند دست به راه پیمایی آرام بزنند.

پس از انتشار: محمد نوری زاد حق مطلب را ادا کرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر