۱۰/۰۲/۱۳۸۸

حکایت این روزهای من - 8

مهندس ق. می گوید: راستی میرحسین رو هم برکنار کردن ها!

مهندس ی. دستپاچه جواب می دهند: جدی؟ نشنیدم؛ از کجا؟


مهندس ق. با کمی تردید: فکر کنم فرهنگستان هنر

مهندس ی. :کجا هست؟ یعنی مال کیه؟ دولتیه؟


مهندس ق. : نمی دونم ولی رییسش رو احمدی نژاد تعیین می کنه

مهندس ی. با نوایی کش دار و کشیده : ای بی شرف!


مهندس ق. : مثل اینکه علی معلم رو هم می خوان بذارن جاش

مهندس ی. آنچنان شوکه می شود که می ترسم دچار برق گرفتگی شده باشد:کی؟! علی معلم؟!

بعد کم کم انگار وا می رود و با صدایی که همین طور ضعیف تر می شود و در خودش فرو می رود ادامه می دهد: ای بابا! پسر من دیشب شنیدم ها! یعنی تلویزیون نگفت موسوی برکنار شده؛ فقط گفت علی معلم رییس یک جایی شده؛ من هم کلی خوشحال شدم! گفتم چه عجب بالاخره به یک شاعر هم یک سمتی دادن!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر