۵/۲۱/۱۳۹۰

سبزهای سرفرازاگر روزی از روزها در حال عبور از خیابان 16آذر بودید و ‌ای بسا گذارتان به کوی «عبدی نژاد» افتاد از دیدن پرچم‌های سبز برافراشته شگفت‌زده نشوید. این‌ها نمادهای سبزی هستند که از سرفرازی و آزادگی خبر می‌دهند. چند وقتی می‌شود که که «دکتر مهدی خزعلی» گرفتار حبس و زندان شده و پایش از «ساختمان حیان» بریده است، اما سرفرازی سبزها به بند کشیدنی نیست. این‌ها هم فقط چند پرچم و نماد هستند، شاید فردا روزی دیگر اینچنین اجازه اهتزار نیابند اما سبز بودن ما هم در گرو این نمادها نیست. سبز بودن به رفتار و کردار است. همچون مهدی خزعلی، که فارغ از ارزش گزاری و قضاوت در مورد اندیشه هایش، هرآنچه را که باور دارد آزاد جسور بر زبان می‌آورد.

پی نوشت:
دکتر مهدی خزعلی در زندان دست به اعتصاب غذا زده است. (از اینجا بخوانید)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر