۵/۱۳/۱۳۹۰

دکورهای بی استفاده شهری

اینجا ضلع جنوبی میدان امام حسین است. توضیح خاصی هم ندارد. یک پل عابر پیاده وجود دارد که از هر صد نفر شاید یک نفر هم از روی آن عبور نکند. این وضعیت نه به این پل محدود می شود و نه به این میدان. جان خودمان است که با عبور از خیابان به خطر می اندازیم و وقت همدیگر است که با ایجاد ترافیک به هدر می دهیم. متاسفانه در طول دوران آموزش در مدارس کشور به هیچ وجه دقت کافی بر روی ترویج فرهنگ شهر نشینی نمی شود، پس عجیب نیست که پل های عابر پیاده و یا چراغ های راهنمایی گاهی فقط نقش مبل و مان شهری را ایفا می کنند.


(برای دیدن تصویر بزرگ اینجا کلیک کنید)(برای دیدن تصویر بزرگ اینجا کلیک کنید)

۲ نظر:

  1. فرهنگ رانندگی ما که واقعا دردناک است.یکی از این مبل و مان ها هم در اتومبیل است و ان چراغ راهنمای اتومبیل است .

    پاسخحذف
  2. ه هیچ عنوان نمی خواهم از استفاده نکردن ازپل عابر پیاده دفاع کنم ولی می خواهم برای روشن تر شدن مطلب عکسی هم از پل عابر پیاده میدان 7تیربندازی ومیزان استفاده مردم را باهم مقایسه کنید تاتأثیر استفاده ازپله برقی راببینید وهمینطور درپل عابرپیادهروبروی میدان تره بارآل احمد که مجهزبه آسانسوراست شایداین مسئله برای شما جوانان خیلی مهم نباشد اماباورکن پیمودن دهها پله هم درهنگامم بالارفتن وهم پایین آمدن بادرد زانوان ما بسیارسخت است واین راعلم پزشکی هم صحه می گذارد چرا که بااولین مراجعه به پزشک ارتوپدشماراازبالاوپایین رفتن ازپله منع می کنند .بعنوان مثال پلی که تقاطع حافظ برخیابان کریمخان زند بسته شده ووجودش بسیارضروری است آنچنان بلند است که یکبارکه ازآن استفاده میکنی بویزه اگرزانودرد داشته باشی امکان ندارد دوباره ریسک بالارفتن وپایین رفتن رو به جان بخری وترجیه میدی به جای اینکه درمیان پله هااززانودرد مجبورشوی بنشینی وناله کنی ناسزای رانندگان اتومبیل های پرسرعتی که ازپل کریمخام سرازیر می شوند رابجان بخری و

    پاسخحذف