۵/۲۵/۱۳۹۰

چه باید کرد؟ - تنظیم و اصلاح استراتژی بزرگ

شهروند سبز - «برنامه‌ریزان استراتژی بزرگ باید طرحی کلی از بهترین روندی که مبارزه می‌تواند هدایت شود را تهیه کنند. این طرح گسترده باید از حال تا آینده فرآیند کسب آزادی و موسسات سیستم دموکراتیک را شامل شود. در تنظیم استراتژی بزرگ برنامه‌ریزان احتیاج دارند تا از خود پرسش‌های گوناگونی بپرسند. پرسش‌های زیر انواع ملاحظاتی که در تعبیه یک استراتژی بزرگ، برای مبارزه طلبی سیاسی، مورد احتیاج‌اند را (به شیوه‌ای مشخص‌تر از گذشته) مطرح می‌کنند:


جامع‌ترین تصور كلی از اینکه دیکتاتوری چگونه می‌تواند خاتمه یابد و دموکراسی جایگزین آن شود چیست؟ مبارزه دراز مدت چگونه می‌تواند به بهترین وجه آغاز شود؟ مردم تحت ستم چگونه می‌توانند اعتماد به نفس و قدرت کافی برای اقدام به مبارزه علیه دیکتاتوری، فعلا در حدی محدود، به دست بیاورند؟ ظرفیت به کارگیری عدم همکاری و مبارزه‌طلبی در مردم چگونه باید با گذشت زمان و تجربه افزایش یابد؟ به منظور بازیافتن کنترل دموکراتیک بر جامعه و محدود کردن دیکتاتوری هدف مجموعه‌ای محدود از مبارزات چه چیزهایی می‌تواند باشد؟ آیا موسسات مستقلی وجود دارند که از دیکتاتوری جان سالم به در برده و امکان استفاده از آنان برای برقراری آزادی وجود داشته باشد؟ کدام موسسات جامعه می‌توانند بر کنترل‌های دیکتاتور غالب شوند، یا کدام موسسات باید دوباره به دست دموکرات‌ها ایجاد شود تا به نیازهای آنان و تاسیس جو دموکراسی، حتی در صورت ادامه کمک کنند؟ قدرت تشکیلاتی چگونه می‌تواند در مقاومت توسعه یابد؟ مشارکت کنندگان چگونه می‌توانند آموزش ببینند؟ چه منابعی (مالی، تجهیزات و غیره) در مبارزه لازم خواهند بود؟ چه نوع نمادهایی می‌توانند به موثرترین روش توده‌ها را بسیج کنند؟ از طریق چه نوع اقداماتی و در طی چه مراحلی منابع قدرت دیکتاتور می‌توانند به صورت دائمی تضعیف شوند و در نهایت از بین بروند؟ مردم مقاومت کننده چگونه می‌توانند همزمان بر روی مبارزه پافشاری کنند و در عین حال انضباط لازم غیرخشونت آمیز را نیز رعایت کنند؟ نظم اجتماعی چگونه می‌تواند در حین کشمکش حفظ شود؟ وقتی پیروزی نزدیک است، مقاومت‌گران دموکرات چگونه می‌توانند به ساختن پایه‌های سازمانی جامعه پسا ‐ دیکتاتوری ادامه دهند تا گذار را تا آنجا که ممکن است هموار کنند؟»


همان طور که در یادداشت‌های قبلی اشاره شد ویرایش دوم منشور جنبش سبز را می‌توانیم فعلا به عنوان استراتژی بزرگ جنبش در نظر بگیریم اما به مرور زمان باید به فکر تکمیل و اصلاح آن باشیم. هرقدر منشور جنبش به پرسش‌های بالا و نظایر آن پاسخ‌های جامع‌تری بدهد حرکت ما هدفمندتر و موفق‌تر خواهد بود.


پی‌نوشت:
مجموعه یادداشت «چه باید کرد»؟ را «شهروند سبز» بر پایه آموزه‌های کتاب «از دیکتاتوری تا دموکراسی» تهیه کرده است. (عبارات داخل گیومه نقل‌ قول‌های مستقیم از متن کتاب هستند) شما نیز می‌توانید علاوه بر ارسال یادداشت‌های پراکنده، ستون ثابت خود را در «مجمع دیوانگان» تعریف و راه‌اندازی کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر