۸/۱۲/۱۳۸۹

چه می خواستیم؟ – برنامه دولت امید برای فضای مجازی

«چه می خواستیم» عنوانی است که من برای یک سری یادداشت در تشریح برنامه «دولت امید» برگزیده ام. پیش از این هم نوشته بودم که به زودی معرفی برنامه ای را که مهندس موسوی به عنوان برنامه جامعه پیشنهادی خود برای انتخابات ریاست جمهوری ارائه داد آغاز خواهم کرد. سرآغاز این بحث را نخست به معرفی روال کلی این مجموعه اختصاص می دهم و در نهایت اشاره گذرایی خواهم داشت به یکی از برنامه هایی که «دولت امید» برای کاربران اینترنتی در نظر گرفته بود.

کتابچه «دولت امید»، رئوس کلی برنامه های پیشنهادی دولت مهندس موسوی را در 18 بخش مختلف طبقه بندی کرده است که مجموع یادداشت های «چه می خواستیم» هم بر همین اساس به پیش خواهد رفت. اقتصاد، ارتقای رفاع اجتماعی، سیاست داخلی، برنامه سیاست خارجی، فرهنگ و هنر، اجتماعی، امور جوانان، امور زنان، توسعه روستاها، تحول در نظام مدیریت، صنعت حمل و نقل، حفاظت از محیط زیست، آموزش و پرورش، آموزش عالی، سلامت، حمایت از واحدهای تولیدی در شرف ورشکستگی، آینده بهتر خانواده ها در سکونتگاههای غیررسمی و در نهایت حمایت از حقوق معلومان، 18 برنامه کلی فهرست مذکور هستند. پس از این بخش، کتابچه دولت «امید منشور حقوق بشر و حقوق شهروندی» و «بیانیه اقوام و اقلیت ها» را منتشر ساخته که اینجا هم به آنها خواهیم پرداخت.

اما به عنوان حسن شروعی در یادداشت سرآغاز این مجموعه، بد ندیدم دیدگاه این کتابچه در مورد دسترسی به اینترنت را اینجا مطرح کنم. این مسئله به عنوان زیرمجموعه ای از برنامه های اقتصادی و تحت عنوان «برنامه دولت الکترونیک ابزاری برای تحقق عدالت، آزادی و افزایش کارآیی» ذکر شده است. در این بخش می خوانیم: «سخن گفتن از آزادی بیان بدون توجه به گسترش زیرساخت های ارتباطی و گسترش دسترسی همه جانبه مردم به اطلاعات (بی معنا است)». سپس در توضیح برنامه های مشخص با هدف «توسعه بسترهای دسترسی به ارتباطات و اینترنت» می خوانیم:

1- فراهم نمودن امکان دسترسی رایگان آحاد مردم به اینترنت از طریق خطوط تلفن در سراسر کشور
2- ارائه خدمات اینترنت پرسرعت برای کلیه کاربران اعم از خانگی و غیرخانگی
3-عملی نمودن آرمان تکریم ارباب رجوع وکرامت انسانی شهروندان با حمایت همه جانبه از عرضه خدمات اداری، تجاری، بانکی و اجتماعی در محیط اینترنت
4- تغییر رویکرد به مقوله فیلترینگ در اینترنت به منظور تأمین آزادی بیان و حفظ حریم شخصی افراد و ملاحظات فرهنگی و اجتماعی، بارور ساختن نوآوری جوانان و نخبگان و به ویژه توسعه شبکه های اجتماعی، گروه های مجازی و نهضت وب لاگ نویسی که نقش مهمی در افزایش سهم خط فارسی و تولید نوآوری در محیط سایبر داشته است .
5- فراهم نمودن فرصت برابر برای آحاد مردم در دسترسی و استفاده از اطلاعات و داده های موجود در بخش های مختلف دولت از طریق پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی که به مثابه یک ثروت ملی است .
6- توسعۀ اشتغال دانش محور از طریق حمایت از تبدیل فعالیت های اقتصادی و اجتماعی سنتی به فعالیت های فناورانه
7- زنده نگه داشتن زبان و فرهنگ فارسی از طریق کمک به اشاعه آن در محیط دیجیتال
8- استفاده از دانش و تجربیات جهانی با توسعه روابط بین الملل و همچنین جلب مشارکت نخبگان ایرانی خارج از کشور .
9- تقویت نهادها و بنیان علمی- پژوهشی کشور و ارتقاء صنعت فناوری اطلاعات ایران در عرصۀ رقابت جهانی .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر