۷/۰۱/۱۳۸۹

برنامه دولت امید

بالاخره بعد از مدت ها بار دیگر «برنامه دولت امید» به دستم رسید. کتابچه ای است شامل اهداف و برنامه هایی که میرحسین موسوی و تیم مشاوران او برای دولت خود منتشر کرده بودند. گمان می کنم انتقاد از شرایط موجود تنها با ارایه جایگزینی مناسب در تمامی زمینه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است که می تواند موثر و کارگشا باشد و چنین باوری است که نظر من را به «برنامه دولت امید» جلب می کند. به زودی مجموع یادداشت هایی را هم به این برنامه اختصاص خواهم داد، تا آن زمان می توانید نسخه پی.دی.اف این کتابچه را به صورت مستقیم از اینجا دریافت کنید.

پی نوشت:
خدمت دوستانی هم که در مورد جزوه «زیست مسلمانی» پرسیده بودند عرض می شود که دوستان قول داده اند این جزوه را هرچه سریعتر به دستم برسانند. به محض دریافت آن را منتشر خواهم کرد.