۸/۲۶/۱۳۸۹

غرولند

هنوز در این کشور قانونی نوشته نشده است که موتورسوارها خود را ملزم به رعایت آن بدانند!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر