۳/۲۴/۱۳۸۹

موجودات خاص خداوند

«... ما می گوییم امریکا دشمن ماست، الان رییس جمهور آمریکا برای یک نشت نفت چندین بار به ساحل می رود و می آید و می خواهد نشان دهد که به مسائل رسیدگی می کند و مسایل را حل می کند. در سایر مسایل هم همینطور است.حال شما برگردید به کشور ما. کسانی که درراس امور هستند فکر می کنند یک موجود خاص خداوند متعال هستند که خداوند توجه ویژه ای به ان ها دارد و اگر حرفی می زنند باید اون انجام بشود و مصلحت هم همان است و کوچکترین اعتقادی به عقلانیت جمعی نیست ... »


میرحسین موسوی – کنفرانس خبری با رسانه های جنبش سبز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر