۹/۰۷/۱۳۹۰

دوشنبه‌های اعتراض

دخترم
سنت شان بود
زنده به گورت کنند
تو کشته شدی
ملتی زنده به گور می شود
.
(+)

۲ نظر:

 1. ناشناس۸/۹/۹۰

  ببین که چه آرام سر بر بالش می گذارد

  او که صید حلال می خورد.

  پاسخحذف
 2. ناشناس۹/۹/۹۰

  میبخشید نظر رادیکال مرا،

  در روز 9 نوامبر سال 1938 "جنبش خود جوش مردم آلمان" آنطور که دستگاههای تبلیغاتی دولت نازی اعلام میکردند در یک روز همزمان در صد ها بلکه هزاران شهر و دهکده کنیسه های یهودیان را در زیر چشم مامورین و سیاستمداران آتش زد، مغازه های آنها را غارت کرد و بسیاری یهودیان را کشت و زخمی نمود.

  به این روز تا سالیان پیش رایشز کریستال ناختReichskristalnacht میگفتند. بتدریج به این نظر رسیدند که تقریبا هیچ کلمه ای سیاهی و تباهی کردار جنایتکارانی را که اکثرا اعضاس اس آ و حتی مامورین دولتی بودند باندازه کافی بیان نمی کند. امروزه برای این روز سیاه در تاریخ آلمان کلمه پوگروم ناخت را بکار میبرند. پوگروم کلمه ای است در اصل روسی که نابودی و ویرانگری بهمان صورت که مغولان کردند معنی میدهد. سرنوشت یهودیان در قرنهای 16 تا 19 در هیچ کشوری اروپائی به بدی روسیه نیود و کلمه پوگروم بهمین جهت جهانگیر شد و به معنای نابود کردن و ویرانکردن جان و مال اقلیتهای مذهبی و قومی بکار برده میشود.
  آنچنان که سرنوشت میخواست در همان روز 9 نوامبر لکن در سال 1989 دیوار برلین شکسته شد و آلمانی ها بسیار میل داشتند روز شکسته شدن دیوار برلین را روز وحدت دوباره آلمان بنامند لکن بسبب همین برابری شوم شرم و حیای مردم و دولت مانع شد چنانچه امروزه روز سوم اکتبر روز وحدت است.

  هرکدام از این کثافتکاری هائی که "جنبش خود جوش مردم" انجام میدهد ننگش تا ابد بر دامن ما خواهد بود.

  پاسخحذف