۸/۲۳/۱۳۹۰

چه باید کرد؟ - روش‌های به کار رفته در سایر کشورها – بخش پایانی

روش‌های تهاجم غیرخشونت آمیز

تهاجم روانی

۱۵۸ ‐ سخن گفتن و ابراز نظر شخصی و بی‌پرده و صریح در برابر دیگران

۱۵۹ ‐ روزه گرفتن:
الف) روزه فشار اخلاقی (روزه سیاسی)
ب) اعتصاب غذا
ج) روزه مقاومت منفی (ساتیاگراها)

۱۶۰ ‐ محکمه نمایشی
۱۶۱ ‐ تحمل مصیبت و آزاد غیرخشونت‌آمیز (نظیر خود را به زنجیر کشیدن، چسب بر دهان زدن، دوختن دهان و...)

تهاجم فیزیكی

۱۶۲ ‐ تحصن نشسته (بست نشستن)
۱۶۳ ‐ تحصن ایستاده
۱۶۴ ‐ ابراز اعتراض سواره (با استفاده از اتوموبیل، دوچرخه، اسب،...)
۱۶۵ ‐ هجوم آوردن به سوی افراد و شخصیت‌ها
۱۶۶ ‐ خرد کردن اعصاب (با روش های گوناگون)
۱۶۷ ‐ اجرای دعا و نیایش برای تحقق اهداف
۱۶۸ ‐ حملات غیرخشونت آمیز
۱۶۹ ‐ پرتاب‌های غیرخشونت آمیز (نظیر تخم مرغ ، گوجه فرنگی،...)
۱۷۰ ‐ تهاجم و پیشروی فیزیکی غیرخشونت‌آمیز
۱۷۱ ‐ تولید صداهای غیرخشونت‌آمیز (همچون سوت، هو کردن و...)
۱۷۲ ‐ کارشکنی و اختلال غیرخشونت‌آمیز در روند جلسات گوناگون (سخنرانی‌ها، پارلمان‌ها،...) و از رسمیت انداختن آن‌ها
۱۷۳ ‐ اشغال غیر خشونت آمیز (مکان‌های عمومی و دولتی، وزارتخانه‌ها، سفارتخانه‌ها و...)

تهاجم اجتماعی

۱۷۴ ‐ ایجاد الگوهای جدید اجتماعی
۱۷۵ ‐ ترتیب استفاده بیش از حد مجاز و ظرفیت از تجهیزات و امکانات موجود برای مختل کردن عملکرد آن‌ها
۱۷۶ ‐ استفاده از روش سکوت و بی‌اعتنایی (نسبت به وقایع)
۱۷۷ ‐ صحبت و اظهار نظر فعال در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی
۱۷۸ ‐ نمایش‌های چریکی
۱۷۹ ‐ ایجاد نهادهای اجتماعی جایگزین
۱۸۰ ‐ ایجاد سیستم‌های ارتباطی جایگزین

تهاجم اقتصادی

۱۸۱ ‐ اعتصاب تمدیدی (از نظر مدت)
۱۸۲ ‐ اعتصاب نشسته (در محل کار)
۱۸۳ ‐ تصرف غیرخشونت‌آمیز یک زمین
۱۸۴ ‐ ایجاد راه‌بندان در خیابان و جاده‌ها
۱۸۵ ‐ جعل و تقلب با انگیزه‌های سیاسی
۱۸۶ ‐ جلوگیری و محدود کردن معاملات اقتصادی
۱۸۷ ‐ تصرف دارایی‌ها
۱۸۸ ‐ دامپینگ (فروختن یک کالا به میزان زیاد با قیمت کمتر از حد معمول برای رقابت با یک شخص یا نهاد)
۱۸۹ ‐ حمایت گزینشی (از یک کالا یا خدمت)
۱۹۰ ‐ انتخاب بازارهای جایگزین
۱۹۱ ‐ انتخاب وسایل نقلیه جایگزین [برای وسایل نقلیه عمومی و دولتی]
۱۹۲ ‐ انتخاب نهادهای اقتصادی جایگزین

تهاجم سیاسی

۱۹۳ ‐ ترتیب استفاده بیش از توان و ظرفیت سازمان‌های اداری موجود
۱۹۴ ‐ افشای هویت ماموران و سازمان های مخفی (اطلاعاتی)
۱۹۵ ‐ تلاش برای زندانی شدن (به وسیله دولت)
۱۹۶ ‐ نافرمانی مدنی در برابر قوانین «خنثی»
۱۹۷ ‐ انجام یک اقدام بدون همکار و هم‌دست
۱۹۸ ‐ ایجاد حاکمیت دوگانه و دولت موازی

پی‌نوشت:
مجموعه یادداشت «چه باید کرد»؟ را «شهروند سبز» بر پایه آموزه‌های کتاب «از دیکتاتوری تا دموکراسی» تهیه کرده است. (عبارات داخل گیومه نقل‌ قول‌های مستقیم از متن کتاب هستند) شما نیز می‌توانید علاوه بر ارسال یادداشت‌های پراکنده، ستون ثابت خود را در «مجمع دیوانگان» تعریف و راه‌اندازی کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر