۸/۱۷/۱۳۹۰

نسبت‌های خلاف؟!

«صریح‌ترین اهانت‌ها به رییس جمهورِ قانونی کشور شد. حتی از دو سه ماه قبل از مناظرات هم این سخنرانی‏ها را برای من می‏آوردند و من می‌دیدم یا گاهی می‏شنیدم؛ تهمت‌هایی زدند، حرف‌هایی گفتند؛ به کی؟ به کسی که رییس جمهور قانونی کشور است، متکی به آراء مردم است. نسبت‌های خلاف دادند، ريیس جمهور مملکت را که مورد اعتماد مردم است، به دروغ‏گويی متهم کردند». (رهبر نظام، نمازجمعه 29 خرداد 88)

«شایسته جایگاه ریاست جمهوری نیست که در اظهارات ۲۰ سطری ایشان، ۲۴ نکته خلاف واقع، ناروا و یا ادعای نادرست وجود داشته باشد». (منوچهر متکی، 17 آبان 90)


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر