۲/۲۰/۱۳۹۰

برای علک – 3

همه‌اش به درک، فقط مانده‌ام وقتی که آمدی و پرسیدی «چه خبر؟» چگونه سر شرمگینمان را بلند خواهیم کرد؟ تو رفتی و خواب ما را برد. خاک مرده می‌پراکنند این اموات متحرک.

پی نوشت:
علی اکبر محمدزاده، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف از 26 بهمن ماه 1389 تا کنون و بدون برگزاری دادگاه و محاکمه در اسارت به سر می‌برد. (از اینجا بخوانید)

در پیوند با همین موضوع:

نامه خواهرش
برای علک – 1
برای علک - 2

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر