۲/۱۳/۱۳۹۰

داستان شگفت‌انگیز تعرفه‌ها - 3

آمارهای زیر برگرفته از پیوست شماره 49 گزارش تفصیلی شورای نگهبان است:

الف - جمع کل تعرفه توزیع شده (قبل و در روز انتخابات): 60.225.000 برگ
ب - کل تعرفه مصرف شده در داخل و خارج از کشور: 39.371.214
ج - کل تعرفه مصرف شده خارج از کشور 200.392
د - کل تعرفه مصرف نشده موجود در فرمانداری‌ها و خارج از کشور و موجود در مخزن چاپخانه بانک ملی 20.719.162
ه - کل تعرفه مصرف نشده خارج از کشور 396.608
و - باقیمانده موجود در صندوق‌ها 134.624
ز – کل تعرفه موجود در مخزن بانک ملی 650.000
ت – جمع کل توزیع شده در خارج از کشور 570.000

متن کامل این گزارش و پیوست‌های آن را از اینجا دریافت کنید)

برای پرهیز از سردرگمی خوانندگان، من محاسبات را ابتدا بدون اعداد انجام می‌دهم و برای ارجاع سریع از نام گزاری بندهای بالا با حروف ابجد استفاده می‌کنم. معادلات زیر باید پس از وارد کردن اعداد ذکر شده درست باشند:

مصرف شده خارج (ج) - مصرف شده داخل و خارج (ب) = آرای مصرف شده داخل کشور

این عدد برابر 39.170.822 برگ رای خواهد بود.

حال اگر بخواهیم «کل آرای مصرف نشده در فرمانداری‌ها» را پیدا کنیم، باید «آرای مصرف نشده در خارج از کشور»(ه) و «آرای موجود در مخزن چاپخانه بانک ملی»(ز) را از بند شماره (د) کم کنیم:

19.699.554 = (ز) - (ه) - (د) = کل آرای مصرف نشده در فرمانداری‌ها


(دقت کنید که اینجا تعرفه‌های موجود در چاپخانه بانک ملی را هم از آمار ارایه شده کم کردیم و این تعرفه‌ها دیگر نباید در محاسبات دخیل باشند) حالا «کل تعرفه های مصرف شده در داخل کشور» و «تعرفه های باقی مانده در فرمانداری‌ها» را داریم. تعدادی هم تعرفه به صورت نیمه مصرف شده باقی می مانند که به همان صورت داخل صندوق انداخته می شوند. (بند و) از مجموع این سه عدد باید به کل تعرفه های توزیع شده در داخل کشور برسیم.


کل تعداد توزیع شده در داخل = دست نخورده در صندوق ها + باقی مانده در فرمانداری+ مصرف شده


این عدد برابر 59005000 است. حالا اجازه بدهید «جمع کل تعرفه‌های توزیع شده در داخل کشور» را از یک مسیر ساده‌تر حساب کنیم. یعنی تعرفه‌های توزیع شده در خارج از کشور (ت) را از کل تعرفه های توزیع شده (الف) کم کنیم:


توزیع شده در داخل کشور = توزیع شده در خارج کشور + کل توزیع شده در داخل و خارج کشور


این بار به عدد 59.655.000 می رسیم.
مشاهده می‌شود که از دو روش متفاوت با دو عدد متفاوت برای کل تعرفه های توزیع شده در کشور می رسیم که 650.000 برگ با یکدیگر اختلاف دارند. این عدد در ظاهر شباهتی آماری با تعرفه‌های باقی مانده در چاپخانه بانک ملی دارد، اما فراموش نکنید که با تعرفه های موجود در چاپخانه را در محاسبات خود وارد کرده و از کل تعرفه های چاپ شده کم کرده بودیم. در واقع اگر بر روی تصویر این متن کلیک کنید (تصویر بزرگ را اینجا ببینید) ما اختلاف ایجاد شده در خانه زردرنگ را حساب کرده‌ایم. با مراجعه به پیوست‌های ارایه شده از جانب شورای نگهبان می‌توانید محاسبات مشابهی انجام دهید که همگی حاکی از بی‌تدبیری و شتابزدگی در عددسازی‌ها هستند.


پی‌نوشت:
داستان شگفت‌انگیز تعرفه‌ها - 1
داستان شگفت‌انگیز تعرفه‌ها - 2

این مجموعه یادداشت برپایه سند «دیده بان سبز انتخابات» معروف به «گزارش 300 صفحه ای» تهیه می شود. متن کامل این گزارش را می توانید از اینجا دریافت کنید و برای پی گیری پیشنه این بحث به بخش «اسناد کودتا» مراجعه کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر