۱/۰۸/۱۳۸۹

انسان

«انسان از آن چیزی که بسیار دوست می دارد خود را جدا می سازد. در اوج تمنا، نمی خواهد. دوست می دارد اما در عین حال می خواهد که متنفر باشد. امیدوار است اما امیدوار است که امیدوار نباشد. همواره به یاد می آورد اما می خواهد که فراموش کند».

هامون – داریوش مهرجویی

۱ نظر:

 1. اگر انسان را چنين تعريفي ست ... بايد نامي ديگر بيابد داريوش هامون نويس جانوري را كه " ‌من " ‌باشم !!! :ي

  .
  .

  موجود رهاتري باشي از تعريف اين انسان ... و "‌ نو " ‌شوي آرمان اميري ... در سالي كه نو شد و " سبز " .

  ما را - در سال آمده و سالهاي پيش رو - بند و زنداني مباد ... نه در شكل دو صد به اضافه ي چهاري كه ايران ست ... و نه در شمايلي كه رفت در تعريف جاري هامونت .

  ما را قيدي سنگين تر از «‌اخلاق »‌ مباد ... مباد ! :)

  .
  .

  پي نوشت :‌ ناشناس شناس شد عاقبت ... به يمن مهر بهار !!! :ي

  پاسخحذف