۱/۰۵/۱۳۸۹

ویژه نامه نوروزی ایران – اسنادی برای ثبت در تاریخ

تقریبا تمامی کسانی که در اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران شرکت کردند به خاطر دارند که در آن زمان بخش عمده ای از رای دهندگان به پشتوانه حمایت آقای خمینی از بنی صدر به وی رای دادند. حمایتی که شاید هیچ گاه به صورت صریح بیان نشد، اما آنچنان متواتر بود که برای کسی جای تردیدی باقی نمی گذاشت. با این حال در چند سال اخیر گروهی از جریانات نوپای جناح اصولگرا برای ترسیم یک سیمای قدسی و بینش ماوراء طبیعی از آقای خمینی به اصرار تلاش می کنند تا با تحریف تاریخ وانمود کنند که بنی صدر یک گزینه تحمیلی به آقای خمینی بوده است و ایشان از ابتدا هم با نامزدی و ریاست جمهوری وی مخالف بوده اند. (از مرکز اسناد انقلاب اسلامی بخوانید)*


اما ویژه نامه نوروزی ایران خواسته یا ناخواسته در دو مطلب تاریخی جداگانه اسنادی مبنی بر حمایت قاطع آقای خمینی از بنی صدر منتشر کرده است. سند اول خاطرات «فضل الله محلاتی»، از نزدیکان آقای خمینی است که در آن آمده است: «حتی وقتی شورای انقلاب با بازرگان دعوا و اختلاف داشت امام گفت خوب بنی صدر را بیاورید و نخست وزیر بشود».** همچنین مطلب دیگری در پیوند با این موضوع از خاطرات جلال الدین فارسی منتشر شده است و به نقل از وی آمده است پس از برکناری بنی صدر و در جلسه تنفیذ حکم رجایی «ایشان (آقای خمینی) فرمودند ما را فریب دادند»***. فارسی در این مطلب تلاش می کند بنی صدر را آنچنان چهره فریبکار و دورویی نشان دهد که حتی آقای خمینی را هم فریب داده بود. بدون هیچ قضاوتی در مورد وقایع تاریخی و یا شخصیت های دخیل در آن، این دو سند بار دیگر تایید می کنند که آقای خمینی در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از بنی صدر به طور کامل حمایت می کرد.


پی نوشت:

* شاید از طنز تلخ تاریخ باشد که امروزه خود بنی صدر هم برای آنکه دامان خود را از شائبه حمایت های آقای خمینی پاک کند، همصدا با مخالفین اصولگرایش، هرگونه موافقت آقای خمینی با ریاست جمهوری اش را رد می کند.

** ویژه نامه نوروزی ایران – فقط بهشتی به جلال الدین فارسی رای داد – صفحه 24

*** ویژه نامه نوروزی ایران – امام گفت ما را فریب دادند – صفحه 25

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر