۱۲/۱۲/۱۳۸۸

پلیس و پاس ور

نه ننگ با رنگ پاک می شود و نه بی آبرویی با تغییر نام.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر