۱۱/۰۴/۱۳۸۸

کجاست یاری دهنده ای که مرا یاری کند

این روزها اوضاع کمی آرام تر به نظر می رسد، به همین دلیل گمان می کنم بهترین فرصت برای بازخوانی و تحلیل رخدادهای یک سال گذشته است. فعلا مشغول بازخوانی نظریات حجاریان در مورد «سلطانیسم» هستم که به زودی طی یک سری یادداشت منتشرش می کنم؛ تا آن زمان طلب یاری می شود که: «من تشنه مقاله تحلیلی خوب در مورد اوضاع کنونی هستم».

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر