۱۰/۲۱/۱۳۸۸

پاسخ شفاف و به موقع کروبی

پس از بیانیه 17 مهندس موسوی، سرانجام نوبت به مهدی کروبی رسید تا با صدور نامه ای سرگشاده 5 پیشنهاد خود برای خروج از بحران را ارایه کند. من گمان می کنم بار اصلی نامه کروبی بر روی محتوای آن نیست؛ بلکه اهمیت آن در زمان انتشار این نامه است. پس از انتشار بیانیه 17 مهندس موسوی و اقدامات برخی از اصولگرایان سنتی برای میانجی گری، شاید همه در انتظار واکنش آقای خامنه ای بودند تا نسبت به اولین نشانه های مذاکره ابراز تمایل کند؛ با این حال به نظر من سخنرانی آقای خامنه ای تحت تاثیر آمار اغراق آمیز تظاهرات حامیان نظام در روز چهارشنبه قرار گرفته و کاملا ناامید کننده بود؛ بدین معنا که ایشان و حامیان افراطی دولت همچنان بر سیاست خشونت و قاطعیت برای به عقب راندن مخالفان تاکید دارند. درست در چنین شرایطی بود که مهدی کروبی نیز پاسخ مناسبی از سوی اردوگاه سبز برای حاکمیت ارسال کرد. پاسخی که در بند اولیه آن، نسبت به خواسته های مهندس موسوی یک گام به جلو برداشته و خواستار «اعتراف و توبه ظالمان» شده است؛ این شاید هشداری کاملا جدی به شخص اول نظام بود که بار دیگر تاکید می کرد «خواسته های مطرح شده از جانب مهندس موسوی کف مطالبات مردمی است و هیچ کس قصد ندارد حتی یک گام از این مطالبات به عقب بنشیند».

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر