۱۰/۱۶/۱۳۸۸

پند بگیرید آقایان؛ پند بگیرید

مجلس گزارشی ارایه کرده که طی آن سعید مرتضوی به عنوان متهم ردیف اول در پرونده کهریزک معرفی شده است؛ بدون هیچ مقدمه بیشتری می خواهم با دو گروه سخن بگویم:


سخن اولم با سران حکومتی است؛ آنانی که امثال سعید مرتضوی را منصوب و برایش حاشیه امن درست می کنند؛ آقایان؛ خیلی دیر جنبیدید؛ یادتان هست زمانی را که گروه تحقیق و تفحص مجلس ششم اعلام کرد مرتضوی قاتل «زهرا کاظمی» است؟ یادتان هست چگونه از او دفاع کردید و دادگاهش را آنقدر به عقب انداختید که پرونده عملا مختومه باقی ماند؟ اگر همان زمان دست از حمایت از یک جنایتکار بر می داشتید، اگر همان زمان به اراده نمایندگان واقعی مردم گردن می نهادید نه آن همه جنجال داخلی به پا می شد، نه اعتماد عمومی از دستگاه قضایی سلب می شد، نه در جامعه بین الملل محکوم می شدید و نه چنین روزی را می دیدید که همان جانی روانی برایتان ورطه ای به مراتب هولناک تر از قتل یک خبرنگار به وجود بیاورد؛ دیر جنبیدید آقایان؛ دیر جنبیدید و آب رفته به جوی باز نمی گردد؛ ای کاش که پند بگیرید.


اما سخن دومم با کارگزاران این حکومت است؛ شمایی که نمی دانم اینجا را می خوانید یا نه؛ شمایی که نمی دانم از سر اعتقاد به نظام خدمت می کنید یا از سر سودجویی؛ شما هم پند بگیرید؛ اگر به واقع به نظام و ولایت و رهبری اعتقاد دارید، از سرنوشت محمد نوری زاد پند بگیرید؛ او هم زمانی به همین نظام اعتقاد داشت؛ به همین ولایت و به همین رهبری اعتقاد داشت؛ تا زمانی هم که با آن اعتقاد فعالیت می کرد عزیز بود؛ اما روزی رسید که به غلط یا درست (شما بخوانید غلط و ما می دانیم که درست) اعتقادش به این جریان را از دست داد؛ مردانه ایستاد و این بار هم بنابر اعتقادش گفت که به کج راهه می رویم؛ نتیجه آنکه نه به خودش رحم کردند و نه به خانواده اش؛ این سرنوشت در انتظار شما هم هست. اما اگر اعتقادی ندارید و تنها گمان می کنید مزدوری برایتان نان و آبی دارد و حاشیه امنی، پس از سرنوشت سعید امامی و سعید مرتضوی پند بگیرید؛ هرقدر مزدور باشید به پای این دو سر سپرده نخواهید رسید؛ مرگ اولی که شهره خاص و عام شد و به نظر می رسد که دادگاه دومی سرنوشتی مشابه برایش رقم زد؛ سرنوشتی که این بار نیز انتظار شما را می کشد. پند بگیرید آقایان؛ پند بگیرید پیش از آنکه کار از کار بگذرد.

۲ نظر:

 1. آدم حیفش می آید یک سری با ultra به اینجا نزند و یک عرض ادبی نکند!!!
  آن حرف من فقط یک پیشنهاد بود.!
  ممنون از توجه ویژه به یک پیشنهاد عادی.!

  پاسخحذف
 2. ناشناس۱۶/۱۰/۸۸

  تبصره : ... و البته خانمها هم ! ‌:ي

  پاسخحذف