۲/۰۷/۱۳۸۸

به نام انسان؛ به نام آزادی

امروز کروبی میهمان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف بود؛ در مورد جلسه هیچ چیز نمی خواهم بگویم؛ اگر بخواهم کل جلسه جناب کروبی را در یک جمله «صد رحمت به احمدی نژاد» خلاصه کنم به بی انصافی و یا احتمالا جانبداری افراطی از موسوی متهم می شوم. (سخنان منتشر شده در رسانه ها چیزی متفاوت از اتفاقاتی است که از نزدیک می توانستید مشاهده کنید)

فقط دلم می خواهد یک جمله در مورد حمایت انجمن شریف از دانشجویان دربند بگویم و باقی را خودتان در تصویر ببینید؛ حمایتی که علی رغم تمامی فشارهای کمر شکن و با وجود صدور حکم تعلیق برای چندین تن از اعضای شورای مرکزی و عمومی انجمن شریف صورت گرفت:

«انجمن شریف آبروی جنبش دانشجویی را خرید»

پی نوشت:
با تشکر ویژه از دوستی که یک شبه این پوستر زیبا را طراحی کرد.
امروز یک نفر دیگر به تعلیقی های انجمن شریف افزوده شد.

تنها با یک کلیک به عضویت «مجمع دیوانگان» درآیید

۳ نظر:

  1. Anonymous۸/۲/۸۸

    حالا که سحنان منتشر شده در رسانه، خلاف واقع است، لطفا شما واقعیت را نقل کنید.

    پاسخحذف
  2. من نگفتم سخنان منتشر شده در رسانه ها خلاف واقع است؛ گفتم خواندن آنها در رسانه ها با حضور در جلسه و شنیدن از نزدیک و دیدن وضع بیانشان زمین تا آسمان متفاوت است.
    ضمن اینکه شوخی های بی مزه و حتی گاه لودگی های بی ربط به هیچ وجه در رسانه ها منتشر نمی شوند.

    پاسخحذف