۱/۳۱/۱۳۸۸

120 سال به عقب

120 سال پیش میرزا حسن خان رشدیه پس از سفر به بیروت و استانبول سوغات گرانبهایی برای سرزمین مادریش به همراه آورد. رشدیه در بازگشت به زادگاهش در تبریز برای اولین بار مدارسی با نظام آموزشی مدرن تاسیس کرد تا دانش آموزان از شر نظام سنتی و ناکارآمد مکتب خانه ها رها شوند و بتوانند خواندن و نوشتن را به سرعت یاد بگیرند. وی از تبریز تا تهران بارها و بارها مدارس مختلفی با نظام آموزشی جدید تاسیس کرد که سرعت پیشرفت دانش آموزان در آنها حیرت و تحسین همگان را برانگیخته بود. استقبال روزافزون مردم به این مدارس و دوری آنها از نظام سنتی که روحانیون متولی و صاحب امتیاز آن بودند سبب شد تا رشدیه و مدارسش بارها مورد حمله و ضرب و شتم طلاب و روحانیون قرار بگیرند؛ مدارس رشدیه بارها به آتش کشیده بود اما نطفه ای که او کاشت هیچ گاه از بین نرفت و سرانجام نظام آموزش مدرن در ایران پا گرفت.

120 سال پس از آنکه روحانیون نتوانستند با تکفیر و چوب و چماق مدارس نوین را به مکتب خانه های سنتی باز گردانند، وزیر آموزش و پرورش دولت مهرورز، طی تفاهم نامه ای 4200 مدرسه در سطح ابتدایی را از سیستم آموزشی خارج کرده و در اختیار حوزه علمیه قم قرار داده است. هدف از این اقدام ابتکاری دولت ایجاد «مدارس پیش حوزه ای» اعلام شده است. پس از اسلامی شدن دانشگاه ها، این اسلامی شدن مراکز آموزشی آخرین چیزی بود که می توانست به ذهن خطور کند. به نظر می رسد بازگشت به 120 سال پیش، جدیدترین دستاورد دولت نهم برای کشور است.

پی نوشت:
گزارش همشهری از: کمبود فضای آموزشی در ایران.
در مورد تاریخچه ایجاد مدارس جدید در ایران از اینجا بخوانید.
فیلم نظرات آیت الله خامنه ای در مورد اسلامی شدن دانشگاه را از اینجا دانلود کنید.
تنها با یک کلیک به عضویت «مجمع دیوانگان» درآیید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر