۲/۰۲/۱۳۸۸

نامه آموزشی استاد

محکومیت رکسانا صابری موجی از نامه نگاری های عجیب و غریب را در کشور به دنبال داشته است. پس از آنکه محمود احمدی نژاد نامه ای برای رعایت «قسط و عدالت» در پرونده صابری و حسین درخشان به دادستانی نوشت، رییس قوه قضائیه هم بیکار نماند و دستور مشابهی صادر کرد. (این هم از عجایب روزگار ما است که رییس قوه قضائیه هم برای برقراری ارتباط با زیردستان خود در رسانه ها اعلامیه صاد می کند!) اما در میان این نامه های فرمایشی و ملال آور، نامه متفاوتی نیز نوشته شده است؛ نامه ای به قلم دکتر صادق زیبا کلام.

دکتر زیباکلام که برای بیان دیدگاه هایش هیچ معذوریتی ندارد و از صدا و سیمای جمهوری اسلامی گرفته تا تلویزیون صدای آمریکا برای خود تریبون بیان عقیده می سازد، به تازگی و در شرایطی که خود مدعی است نتوانسته از طریق یکی از روزنامه های «دگراندیش»، آخرین دیدگاه هایش در مورد بازداشت رکسانا صابری را منتقل کند، برای خود تریبون جدیدی ایجاد کرده و اقدام به انتشار نامه سرگشاده ای خطاب به رییس قوه قضائیه نموده است.

نامه زیباکلام در مورد بازداشت صابری تفاوت های چشم گیری با دیگر نامه های نوشته شده دارد؛ تفاوت هایی که از یک روشنفکر انتظار می رود و زیباکلام نیز به خوبی همه را رعایت کرده است. جناب استاد، در بررسی این موضوع از اسارت در بند مصداق خاص (و البته روی بورس) رکسانا صابری رها شده و به سراغ اصل و ریشه مطلب رفته است. وی مجموع بازداشت های چند سال اخیر به اتهاماتی نظیر جاسوسی»، «همکاری با بیگانگان»، «تلاش در جهت براندازی نظام» و «ایجاد انقلاب مخملی» را به چالش کشیده، شجاعانه به پرونده «زهرا کاظمی» اشاره و از آن انتقاد کرده است. نامه زیباکلام از دیدگاه من، مجموعه ای کامل و آموزشی از شیوه برخورد یک روشنفکر با رخ دادهای عملی در فضای سیاسی کشور است. ژرف اندیشی و نگاه ریشه ای به مشکلات، طرح موضوع و راه کار مناسب با بیانی آرام و غیر جنجالی و از همه مهم تر، شجاعت در ورود به عرصه عمل و بیان حقایقی در محدوده خطوط قرمز را مهم ترین ویژگی های نامه زیباکلام می دانم.

پی نوشت:
نامه سرگشاده بهمن قبادی و نامه عبدالفتاح سلطانی به هاشمی شاهرودی را نیز ببینید.
تحلیل زیباکلام از سفراحمدی نژاد به ژنو نیز خواندنی است.

تنها با یک کلیک به عضویت «مجمع دیوانگان» درآیید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر