۱/۲۵/۱۳۸۸

تحکیم حق دارد اما...

گویا اعضای دفتر تحکیم نشانه هایی از احتمال حمایت از مهدی کروبی بروز داده اند. برای این ابراز تمایل کاملا به این دوستان حق می دهم. سال ها است که تحکیم زیر فشار نهادهای حکومتی، به ویژه ارگان های اطلاعاتی و امنیتی قرار دارد اما کمتر شده است که اصلاح طلبان، چه در زمان حضور در قدرت و چه در زمان خانه نشینی حمایتی هرچند لفظی از فعالان جنبش دانشجویی داشته باشند. فشارهای دولت نهم از چندی پیش و به بهانه صدور اطلاعیه دفتر تحکیم وحدت در مورد وقایع غزه بر فعالین دانشجویی شدت بیشتری گرفته است. هنوز دانشجویان امیرکبیری در زندان به سر می برند و شاید هیچ کس از تعداد دقیق دانشجویان زندانی و یا محروم از تحصیل خبری نداشته باشد. در چنین شرایطی است که مهدی کروبی بخشی از تمرکز انتخاباتی خود را معطوف به حمایت از دانشجویان بازداشتی کرده است.

هرقدر هم عملکرد کروبی تبلیغاتی باشد، در شرایط کنونی برای دانشجویان زندانی و خانواده های آنان اقدامی کاملا حیاتی است، اقدامی که کروبی آن را عملا آغاز کرده، اما هیچ یک از دیگر اصلاح طلبان حتی حاضر نشده اند در لفظ و کلام از آن حمایت کنند. با چنین شرایطی حمایت قاطع از نامزدی مهدی کروبی را طبیعی ترین واکنش فعالان دانشجویی، و مصداق بارز طرح مطالبات صنفی می دانم؛ با این حال هنگامی که پای دفتر تحکیم وحدت به میان کشیده می شود تردیدهایی هم وجود دارد. شاید بهتر باشد که اعضای دفتر تحکیم، بیشتر با طرح مصادیق و مطالبات خود، حمایت از نامزدهای ریاست جمهوری را مطالبه محور ادامه دهند چرا که در صورت صراحت بیش از حد در حمایت از یک نامزد و پیروزی احتمالی وی، در آینده نزدیک تداوم منش همیشگی تحکیم، یعنی موضع دوری از حاکمیت و نقد قدرت می تواند به شدت مورد تهدید قرار گیرد.

پی نوشت:
دانشجویان صنعتی بابل در چهارمین روز تحصن و اعتصاب غذا به سر می برند.
از دانشجویان پلی تکنیک حمایت کنید.

تنها با یک کلیک به عضویت «مجمع دیوانگان» درآیید

۱ نظر: