۱/۱۸/۱۳۸۸

عیدانه، با کمی تاخیر!

الوعده وفا! گفته بودم که در تعطیلات نوروزی، رادیو مجمع دیوانگان در حال آماده کردن داستان بوف کور، شاهکار جاویدان صادق هدایت است. داستان تقریبا تکمیل شده و در حال حاضر سه قسمت از چهار قسمت آن در رادیو مجمع دیوانگان در دست رس قرار دارد. البته همان طور که در توضیحات بخش اول داستان هم تاکید کردم متاسفانه آغاز داستان (همان بخش اول) از کیفیت اجرایی و ضبط پایینی برخوردار است که باید به حساب کم تجربگی اینجانب بگذارید. این مشکل به مرور در بخش های بعدی بهبود پیدا کرده و روایت را قابل تحمل تر ساخته است! به هر حال برای شنیدن «بوف کور» به روایت «آرمان» می توانید به رادیو مجمع دیوانگان مراجعه کنید و یا از رادیوی کوچکی که از این پس در قسمت کناری همین وبلاگ قرار خواهد داشت استفاده کنید.

تنها با یک کلیک به عضویت «مجمع دیوانگان» درآیید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر