۱/۳۰/۱۳۸۸

استثنائاً کمی عدالت!

احمدی نژاد در نامه ای به دادستان تهران، خواستار رعایت قسط و عدالت در رسیدگی به اتهامات «رکسانا صابری» و «حسین درخشان» شده است. هیچ تفسیری نمی خواهم بکنم که این گونه اقدامات نمایشی است و احتمال دارد فردا هم هردو را عفو کنند و بگذارند پای رییس جمهور و یا عفو هم نکنند و احمدی نژاد بگوید من تلاش خودم را کردم و یا هر تفسیر دیگر؛ اما اگر یک ناظر بی طرف بدون هیچ پیش زمینه ذهنی با چنین خبری مواجه شود تنها یک نتیجه گیری می تواند داشته باشد: «دستگاه قضایی ایران جایی است که عادت به رعایت عدالت ندارد؛ تنها در مواردی که یکی از مسوولین –مثلا رییس جمهور- به دلیلی صلاح بداند می تواند سفارشی بکند تا یک پرونده خاص به عنوان استثنا با عدالت مورد بررسی قرار بگیرد». همین.

پی نوشت:
رکسانا صابری به جرم جاسوسی به هشت سال زندان محکوم شده اما دادگاه رسیدگی به اتهامات حسین درخشان هنوز برگزار نشده است.
نمی خواستم بحث انتخاباتی شود؛ اما این دقیقا همان منشی است که بزرگترین افتخار کروبی محسوب می شود.

اسم زهرا بنی یعقوب را شنیده اید؟ را هم از محمد معینی بخوانید.

تنها با یک کلیک به عضویت «مجمع دیوانگان» درآیید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر