۱۱/۰۸/۱۳۸۷

به شما رسید و آسمون تپید!

به دنبال خروج نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست سیاه اروپا، گروهی در ایران نسبت به تصمیم کشورهای اروپایی واکنش نشان دادند و در برابر سفارت خانه های چند کشور اروپایی دست به اعتراض زدند. در این میان شعار نوشته شده بر روی یکی از پلاکاردها برایم بسیار جالب بود، پلاکاردی که روی آن نوشته شده است: «تروریسم خوب و بد ندارد».

قضاوت من در مورد سازمان مجاهدین آنقدر قاطع است که به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد؛ این گروه در برابر مردم کشور خود، یعنی درست در برابر هموطنانشان دست به اسلحه برده اند. سازمان مجاهدین مسوول کشته شدن تعداد زیادی از ایرانیانی است که مدعی است می خواهد آنها را از بند «رژیم آخوندی»* نجات دهد. جنایات سازمان مجاهدین در حق ایرانیان و خیانت هایی که در جریان جنگ به کشور کردند آنقدر آشکار است که هیچ کس نمی تواند آنها را نادیده بگیرد. اما این دوستانی که امروز در واکنش به کشورهای اروپایی فریاد «تروریسم خوب و بد ندارد» سر می دهند آیا حاضر هستند در برابر نیروهای «حماس» هم همین شعار را بدهند؟ گروه حماس هم نه تنها به تمامی معنا معیارهای یک گروهک تروریستی را دارد، بلکه دست کم از سال گذشته در برابر شهروندان فلسطینی دست به اسلحه برده و صدها تن از مردم فلسطین را به قتل رسانده است**. خیانت های حماس به فلسطین دست کمی از خیانت های سازمان مجاهدین خلق به ایران ندارد، (فراموش نکرده ایم که این سازمان هم زمانی در ایران هواداران بسیار زیاد و شاید کم نظیری داشت)؛ تنها تفاوت این دو در این است که حماس توانست از قدرت نظامی خود برای اشغال بخشی از خاک فلسطین استفاده کند اما سازمان مجاهدین هیچ گاه در این راه موفق نشد.

پا نویس

* ناگفته پیدا است که این ادبیات سازمان مجاهدین است نه بنده
** برای یادآوری کودتای سال گذشته حماس می توانید به این سه لینک (1 - 2 - 3) مراجعه کنید.

با عضویت در خبرخوان مجمع دیوانگان با سادگی و سرعتی فوق العاده وبلاگ را پیگری کنید

۱ نظر: