۱۰/۲۵/۱۳۸۷

ارد روز (بیست و پنجم) دی ماه 87

یک انتخابات صنفی!

روز جمعه انتخابات سازمان نظام پزشکی کشور برگزار می شود. انتخابات این دوره علاوه بر رد صلاحیت های گسترده (اینجا) که حتی فرزند آیت الله خزعلی را هم شامل شد (اینجا) از نظر دیگری نیز خبر ساز و حساسیت برانگیز شده است. قرار گرفتن دو چهره شاخص سیاسی در لیست نامزدهای این انتخابات بار دیگر رنگ و بوی سیاست را به یکی از نهادهای صنفی کشور کشانده است. دکتر مصطفی معین از یک سو و سید شهاب الدین صدر (رییس جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم) از سوی دیگر توجه جناح های سیاسی را به نتایج این انتخابات جلب کرده اند.

فراموش نکرده ایم که در جریان مرگ مشکوک دکتر زهرا بنی یعقوب در بازداشتگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان تقریبا تمامی نهادهای مدنی کشور دست به اعتراضات گسترده ای زدند بجز سازمان نظام پزشکی که از همه بیشتر مسوول بود. شاید بتوان ایجاد تغییرات اساسی در این سازمان صنفی را کمترین پاسخ به فریاد مظلومیت خانواده دکتربنی یعقوب قلمداد کرد. با چنین سوابقی گمان می کنم که همه پزشکان کشور باید برای اعاده حیثیت خود این انتخابات را جدی بگیرند و اکنون که همه نگاه ها به آنها ختم می شود نشان دهند که در یکی از تحصیل کرده ترین قشرهای جامعه ما، اصولگرایان بلی قربان گو نباید جایی داشته باشند.

از همه دوستان دعوت می کنم که با حمایت از لیست ائتلاف سفید به رهبری دکتر معین، جامعه پزشکی کشور را به واکنشی درخور نسبت به دخالت های دولت در این صنف تاثیر گذار دعوت کنند.

--------
پی نوشت:

از آنجا که بعید به نظر می رسد دوستان تحریمی بخواهند این انتخابات را نیز نادیده بگیرند گمان می کنم پیروزی اصولگرایان در این انتخابات باید شکستی آشکار برای تمامی تحول خواهان کشور محسوب شود.

لیست ائتلاف سفید را از وبسایت رسمی این ائتلاف دریافت کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر