۱۰/۱۴/۱۳۸۷

گوش روز (چهاردهم) دی ماه 87

سیاست زنانه

خرداد ماه سال 84، درست در آخرین روزهایی که قرار بود سرنوشت انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری رقم بخورد، عده ای از فعالین حقوق زنان از جمله شیرین عبادی تصمیم گرفتند تا در یک ابتکار اندیشمندانه با تجمع در برابر دانشگاه تهران ضمن تاکید بر لزوم احیای حقوق زنان با اعمال تغییر در قانونی اساسی، شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را تحریم کنند و در تجمع خود فریاد بزنند: «آزادی اندیشه، با انتخابات نمی شه». (به نقل از اینجا).


این روزها خبر حملات پیاپی به محل کار و حتی منزل شیرین عبادی موجی از نگرانی حتی در مورد سلامت وی را به همراه آورده است. شاید بسیار غیر منصفانه باشد و شاید بتوان حتی نام بی شرمی را برایش انتخاب کرد، اما همه اینها را به جان می خرم و درست در چنین شرایط نامناسبی می پرسم: «خانم عبادی، هنوز هم آزادی اندیشه با انتخابات نمی شه؟ نوش جان».

۱ نظر:

  1. حداقل با این کارشون نشون دادن می شه چشم به انتخابات نبست و کاری کرد

    پاسخحذف