۱۱/۰۳/۱۳۸۷

پایان

درخت انجیر معابد رو شروع کردم، اگر تموم بشه خیلی چیزها تموم می شه، خیلی چیزهای مهمتر از مجموع رمان های احمد محمود.

۱ نظر:

  1. زینب۴/۱۱/۸۷

    چه صبور یقابل تحسینی برای خواندن کارهای احمد محمود داری ÷سرم. آفرین. من فقط جلد اول مدار صفر درجه رو خوند. تامبالیا گرفتم نه؟؟

    پاسخحذف