۹/۲۸/۱۳۹۰

دوشنبه‌های اعتراض: سلام آقای خبرنگار
«تازه*» چه برایمان داری آقای خبرنگار؟ قلمت را شکستند و دست و پایت را به بند کشیدند؟ چه ساده‌باور و خوش‌خیالند که این بار تو، خود خبر شدی و در تمام جهان شنیده می‌شوی. دیوار کدام زندان آنقدر بلند است که صدای این همیشگی‌ترین خبر تاریخ را محبوس کند که:

«تا در همه جهان یکی زندان هست
در هیچ کجای عالم آزادی نیست»پی‌نوشت:
*دکتر قاضی‌زاده+ اعتقاد دارد که در زبان سنتی مردم ایران معادلی برای «News» در زبان انگلیسی وجود داشته است به این صورت که قدیمی‌ها وقتی به هم می‌رسیدند می‌پرسیدند «تازه چه داری» و منظورشان همان «چه خبر» بوده است.

۱ نظر: