۱/۱۴/۱۳۸۹

ویژه نامه نوروزی ایران – به افتخار بانوی سبز

...«اسدالله بادامچیان نیز در تایید اسرافیلیان می گوید: بعد از انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 58، رهنورد در مصاحبه ای به صراحت عنوان می کند که در این انتخابات تقلب شده* و من این مجلس را قبول ندارم و ادامه می دهد که در این مجلس روحانیون سنتی ورود پیدا کرده اند و این افراد قانون اساسی ما را سنتی می نویسند...».

ویژه نامه نوروزی ایران – همه دشمنان حسن آیت – صفحه 43

پی نوشت:

*در این مورد من اطلاعات زیادی ندارم، فقط به عنوان یک نمونه تاریخی یادآوری می کنم که دکترعبدالرحمان قاسملو در انتخابات مجلس خبرگان به عنوان نماینده استان آذربایجان غربی انتخاب شد اما اجازه حضور در مجلس را نیافت.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر