۱۲/۰۹/۱۳۸۸

حل مشکل خدمت اجباری!

امروز از یکی از دوستان شنیدم کسانی که در رژیم گذشته زندانی سیاسی بودند، فرزندانشان به میزان نصف زمانی که آنها در زندان به سر برده اند از معافیت سربازی برخوردار می شوند. (مثلا پدر یک سال زندانی بوده، پس از خدمت سربازی پسر شش ماه کم می شود) بعد از شنیدن این خبر اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که با روالی که حاکمیت در پیش گرفته، بعید نیست بعد از تغییر رژیم خدمت سربازی کلا حذف شود! احتمالا تا آن زمان کسی باقی نمی ماند که پایش به زندان نرسیده باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر