۱۱/۲۰/۱۳۸۸

دشمن مردم

جنبش ما را «فتنه» می خواند، اعتراضمان را «اغتشاش» و خودمان را «جاهل و مزدور». آنگاه دم از «اتحاد ملی» می زند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر